محققان مي گويند عناصري در گوجه فرنگي وجود دارد كه به مقابله با سرطان پروستات كمك مي كنند. تاكنون تصور مي شد كه تنها يكي از اين عناصر شيميايي به نام لايسوپين (lycopene)، داراي خواص ضدسرطاني است. اما محققان دانشگاه هاي ايالتي ايلينويز و اوهايو پي برده اند كه عناصر شيميايي ديگري در گوجه فرنگي وجود دارد كه بر تاثير لايسوپين مي افزايد. اين مطالعه كه نتايج آن در نشريه موسسه ملي سرطان آمريكا چاپ شده، نتيجه گيري كرده است كه قرص هاي مكمل لايسوپين تاثير محدودي در مبارزه با سرطان دارند. پروفسور جان اردمن، محقق اصلي مطالعه، گفت: در گذشته معلوم نبود كه آيا لايسوپين به تنهايي نقش محافظتي دارد يا خير. اما مطالعه ما اكنون نشان مي دهد كه لايسوپين تنها يكي از عوامل دخيل در كاهش خطر سرطان پروستات است.