وقتي مقداري آب سرد (مثلا آب صفر درجه )مي خوريد آب از بدن شما گرما مي گيرد تا دمايش به 37 درجه سانتي گراد برسد و بدن شما هم اين گرماي از دست رفته را با سوخت و ساز مواد غذايي و به عبارت ديگر با مصرف كالري جبران مي كند تا دماي بدن ثابت باقي بماند . بعلاوه آب در سوخت و ساز هيچ انرژي توليد نمي كند ‚ بنابراين پاسخ اين پرسش كه آيا خوردن آب سرد از بدن كالري مي گيرد مثبت است . اما آيا با اين روش مصرف كالري مي توان لاغر شد ؟ بيائيد يك محاسبه ساده انجام دهيم و ببينيم خوردن نيم ليتر آب صفر درجه چند كالري انرژي از بدن مي گيرد ؟يك رژيم غذايي معمولي روزانه حاوي حدود 2000 كالري انرژي است .اين ميزان انرژي واقعا وسوسه انگيز است . با اين حساب شما مي توانيد در خانه لم بدهيد و پس از هر 9 روز براي تمام ميزان كالري كه دريافت كرده ايد فقط دو ليوان آب يخ نوش جان كنيد . پس چرا هيچ كس اين كار را نمي كند و همه به سراغ فعاليتهاي بدني شديد و رژيمهاي لاغري مي روند ؟ دليل اين اتفاق يك اشتباه ساده در نحوه مقايسه اعداد است و آن اينكه در واقع دو نوع واحد كالري وجود دارد و به دلايل تاريخي ‚ واحد كالري غذايي با كالري فيزيكي متفاوت است ‚ آن هم چه تفاوتي ‚ هر كالري غذايي برابر با 1000 كالري فيزيكي است بنابراين وقتي از يك رژيم روزانه با انرژي 2000 كالري صحبت كنيم منظورمان مقدار غذايي است كه در بدن 2 ميليون كالري فيزيكي انرژي توليد مي كند . و براي جبران انرژي آزاد شده از غذاي يك روز بايد حدود 5 5 ليتر آب يخ نوش جان كنيد . ‚ 18 كالري هم خودش 18 كالري است