در شهرستان مهر از توابع استان فارس بزغاله اي نر شير توليد مي كند . در بدن اين بزغاله 5/1 ساله يك جفت غده پستاني به طول 9 سانتي متر در دو طرف بيضه ها وجود دارد و اين غدد پستاني در روز 300 سي سي شير توليد مي كند . اين عارضه ژينكو ماستي يا ايجاد پستان در جنس نر نام دارد كه علت آن به طور دقيق مشخص نيست ولي كارشناسان اختلالات اندوكريني يا غدد درون ريز را علت آن مي دانند .