بزرگترين الماس جهان در نيويورك به حراج گذاشته شد. به گزارش واحد مركزي خبر اين الماس واضح و بي عيب و نقص به اندازه يك گردو و 103 قيراط يا حدود 20 گرم وزن دارد و قراراست 8 تا 10 ميليون دلار به فروش برسد. وزن اين الماس وقتي كه از معدني در آفريقاي جنوبي استخراج شد، حدود 200 قيراط يا 40 گرم بود كه براثر تراش خوردن به نصف رسيد.