خانم كاماتو هونگو پيرترين انسان جهان در سن ۱۱۶ سالگي روز جمعه در بيمارستاني در شهر كاگوشيما در ژاپن در گذشت . هونگو در سال ۱۸۸۷در شهر اسن در جنوب شرقي ژاپن به دنيا آمد . وي به عنوان پيرترين انسان جهان در مارس سال گذشته اسمش در كتاب ركوردهاي كينز به ثبت رسيد. . وي تا ماه سپتامبر امسال زماني كه به سن ۱۱۶ سالگي رسيد از لحاظ سلامتي در وضعيت خوبي به سر ميبرد اما از ۸ اكتبر به دنبال بد شدن حالش به بيمارستان منتقل شد .