بزرگترين مدرسه دنيا در شهر مونتسوري هندوستان قرار دارد ركورد ثبت شده از تعداد دانش آموزان اين مدرسه در سال 2002 نشانگر اشتغال به تحصيل 26312 دانش آموز در اين مدرسه است بنيان گذاران اين مدرسه آراي جاگويه گاندهي از پيروان حركت اجتمايي گاندي وهمسرش خانم بامارتي گاندهي اند. اين مدرسه در سال 1959 با هزينه حدود 300 روپيه و تنها با 5 دانش آموز تاسيس شد. اين مدرسه تنها مدرسه ايست كه مفتخر به دريافت جايزه بين المللي صلح يونسكو در سال 2002 شده .است