يك عروس نيويوركي ‚ گرانترين لباس عروس دنيا را به ارزش 300هزار دلار بر تن كرد . اين لباس 1100قطعه الماس جمعا به ميزان 300 قيراط با 3 هزار كريستال استاروسكي از 50متر پارچه ابريشم خالص ساخته شده است . سازنده لباس خودش متعجب است كه تا كنون كسي اين ميزان الماس در لباس عروس سفارش نداده است و مي توان به دليل قيمت زياد آن ‚ اسم آن را گرانترين لباسعروس دنيا گذاشت معمولا در بروكلين لباسهاي عروسي مجلل و با كلاس بين 10 تا 12 هزار دلار فروخته مي شود . طراح لباس مي گويد : سفارش دهنده 23 ساله سوريه اي تبار است كه سه سال پيش به محله بروكلين آمده است و اين عروس پس از شنيدن قيمت آن حتي خم به ابرو هم نياورده است .