آنجل در ونزوئلا با ارتفاع 979 متر
توگِلا در آفريقاي جنوبي با ارتفاع 958/5 متر
يورسميت در كاليفرنياي آمريكا با ارتفاع 740/14 متر
كاگونان درونزوئلا با ارتفاع 609/6 متر
ساترلند درزلاندنو با ارتفاع 580 متر
كيل در نروژ با ارتفاع 560 متر
ريبون دركاليفرنياي آمريكا با ارتفاع 491/4 متر
كينگ جرج ششم درگينه انگليس با ارتفاع 487/7 متر
گاوارني در فرانسه با ارتفاع 422 متر
ويكتوريا در رودزيا ـ زامبيا با ارتفاع 108 متر
ايگاازو در برزيل ـ آرژانتين با ارتفاع 72 متر
نياگارا دركانادا با ارتفاع 59 متر