محققان انيستيتو تكنولوژي ماسا چوست توانستند كوچكترين انجيل جهان را بنويسند و آن را در كتاب ركوردهاي جهان گينس ثبت كنند 24 قيراط طلا به عنوان جوهر مصرف شد تا انجيل روي يك صفحه مربع شكل از بلور سيليكون نوشته شود . فناوري به كار رفته دقيقا همان چيزي است كه در ساخت ريز پردازنده ها مورد استفاده قرار داده ميشود . سطح اين انجيل 5 ميلي متر مربع است يعني حتي از پاك كن انتهاي مدادهم كوچكتر است حروف آن در اندازه هاي گلبولهاي سرخ هستند پشت سر هم قرار گرفته اند و هر ده خط آن مسافتي معادل قطر موي انسان را اشغال ميكند براي خواندن اين انجيل بايد از بزرگنمايي 600 برابر استفاده كنيد .