« ايرو برتوپيزا » كه به كار پرورش و تربيت تمساح ها مشغول است از طرف يك كروكوديل مورد « گاز دوستانه » قرار گرفته است . اين مكزيكي 66 ساله تاكنون دست كم 47 كروكوديل به طول بالاي پنج متر را براي كارهاي نمايشي تربيت كرده است . او مي گويد با كار مستمر و ابراز دوستي توانسته است اين حيوانهاي خشن و وحشي را رام كند.