۲ پسر بچه پيش دبستاني اهل گرجستان پس از گرفتن كشتي طاقت فرسا يك شبه شهرت جهاني پيدا كردند.
خوتوف ۴ ساله با وزن ۵۶ كيلوگرم و يورگي بيبي لوري ۵ ساله با ۵۰ كيلو گرم وزن در مسابقه اي شگفت انگيز و حادثه كشتي گرفتند.
در اين مسابقه كه در تفليس برگزار شد هردو در انتها به توافق رسيدند كه مسابقه برنده اي نداشته باشد و به بهانه خوردن بستني سالن را ترك كردند.